Enskild firma registrerades av Siv Gabrielsson hösten 2001 med översättning som huvudsaklig verksamhet. Företaget finns i Täby norr om Stockholm. Vi översätter från engelska, norska och danska till svenska. Vår specialitet är affärs- och ekonomisystem.

Våra kunder är både stora och små företag, svenska och utländska.

Vi ingår i ett nätverk av översättare, vilket innebär att större textmängder kan hanteras.

Vår målsättning är att ge personlig service av bästa kvalitet och att leverera uppdragen punktligt.


Sidan uppdaterad i juli 2008